Auga Skolų Našta

Centrinės valdžios skola šiemet per birželio mėnesį padidėjo 1,863 mlrd. litų ir mėnesio pabaigoje siekė 20,982 mlrd. litų, arba 20,9 proc. prognozuojamo 2009 metų bendrojo vidaus produkto.
Birželį centrinės valdžios skola padidėjo Lietuvai tarptautinėse rinkose sėkmingai išplatinus 500 mln. eurų (1,726 mlrd. litų) euroobligacijų emisiją.