Kailių Karalienės Skola – 16 mln. Litų

Žinoma verslininkė teigė, kad toks teismo sprendimas jos nenuliūdino: „Aš žinau, kad esu teisi, nesu nie­kam skolinga ir vaikštau iškel­ta galva”.

Advokatams vakar dar nebu­vo įteikta teismo nutartis, todėl N.Veličkienė nežinojo tokio teis­mo sprendimo motyvų.

N.Veličkienė neabejoja, kad šią teismo nutartį apskųs Lie­tuvos apeliaciniam teismui: „No­riu apginti ne tik save. Dabar turiu tikslą visiems Lietuvos žmonėms parodyti, kokie jie ne­saugūs, kokie pas mus teismai”.

Kailių verslu užsiimanti Švei­carijos bendrovė „Mayer & Cie AG” savo ieškinyje nurodė, kad N.Veličkienės įmonės „Vobekra”, „Nijolė ir partneriai” nesusimo­kėjo už aukcionuose įsigytus kailius ir jų perdirbimą 1998-2002 metais.

Verslininkė tikino, kad šioje byloje pateiktos sąskaitos su­klastotos: „Sąskaitos už kailius buvo išrašinėjamos 1997, 1998 metais ir 1999 metų pradžioje, o mano įmonė įkurta tik 1999-ųjų rugpjūčio mėnesį”.

Nijolės Veličkienės įmonės buvusiems verslo partneriams Prancūzijoje ir Šveicari­joje turės grąžinti apie 16 milijonų litų skolą. Tokią nutartį vakar paskelbė Vilniaus apygardos teismas.

Su Šveicarijos įmonės „Mayer & Cie AG” verslininkė teismuo­se aiškinasi jau keletą metų.

„Dabar turiu tikslą visiems Lietuvos žmo­nėms parodyti, kokie jie nesaugūs, kokie pas mus teismai.”

N.Veličkienė

„Tame pačiame teisme mes šią bylą laimėjome dar 2004 me­tais, o dabar ji vėl grįžo į tą pa­čią stadiją. Tai ką reiškia tokie teismai ir tokie nuosprendžiai?”

– teismų sistema piktinosi N.Ve­ličkienė.

Vilniaus apygardos teismo sprendimu Šveicarijos įmonei „Mayer & Cie AG” Lietuvos kai­lių karaliene vadinama versli­ninkė turi atiduoti 438 tūkstan­čius JAV dolerių skolos (1,064 milijono litų) ir 76 tūkstančius dolerių (184,68 tūkstančio litų) palūkanų.

Prancūzijos įmonei „Compag-nie Industrielle de Peleteries” iš N.Veličkienės teismas priteisė 4,78 milijono JAV dolerių (11,6 milijono litų) skolą ir įpareigo­jo sumokėti apie 600 tūkstančių JAV dolerių (1,458 milijono litų) palūkanų.

“Compagnie Industrielle de Peleteries” taip pat buvo patei­kusi ieškinį už patiektą žaliavą.

Iš viso teismas N.Veličkienei nurodė grąžinti 6,578 milijono JAV dolerių (apie 15,98 milijo­no litų) skolą.