Amerika Gelbsti Smulkųjį Verslą Mini Paskolomis

Nuo liepos 15 dienos Amerikos smulkaus verslo administracija (SBA) pradės teikti laikinas paskolas pagal programą, pavadintą Amerikos Atkūriamasis Kapitalas (ARC). ARC paskolos iki 35000$ yra skirtos sukurti “tiltą” smulkiam verslui, kuriam laikinai reikalingos neatidėliotinos finansinės injekcijos ir kad jis galėtų tęsti savo veiklą.

ARC paskolos yra vienas iš daugelio įrankių SBA programų sąraše, kuris padeda smulkiajam verslui išgyventi sunkius ekonomikos laikus, – sako SBA administratorius G. Milis.

ARC paskolos yra atidėtų mokėjimų paskolos iki 35000$ ir garantuotos 100% SBA organizacijos, be to neturi jokių papildomų mokesčių.

Šios paskolos bus išmokėtos per 6 mėnesių periodą ir bus skirtos suteikti reikiamas lėšas įmonėms apmokėti jau paimtų paskolų palūkanas, kredito linijų palūkanas, kapitalo nuomą, kreditinius įsipareigojimus ir avizas pardavėjams ir tiekėjams. SBA apmokės kintamas palūkanas skolintojams pagal principą bazinė palūkanų norma plius 2 procentai marža.

Pakolų grąžinimas nebus pradedamas iki kol nepraeis 12 mėnesių po paskutinės paskolos išdavimo. Po 12 mėnesių atidėjimo periodo, skolininkai pradės grąžinti paskolas ir tai tęsis 5 metus.

ARC paskolos bus teikiamos privačių skolintojų, o ne tiesiogiai per SBA