FED Peržiūri Blogas Studentų Paskolas

JAV švietimo departamentas imasi veiksmų peržiūrėti paskolų studentams suteikimo tvarką, kuri gali tapti nepakeliama našta jų gavėjams. Tuo siekiama užkirsti kelią tam kas nutiko su būsto paskolų ėmėjais, t.y. prisiimama daugiau įsipareigojimų negu pajėgiama padengti.

Skirtingai nei kitos paskolų rūšys, paskolos studentams negali būti nurašomos paskelbus asmeninį bankrotą, taigi jos niekad neišnyksta. Tačiau tai nereiškia, kad valstybė atgaus visus išleistus pinigus studentų paskoloms.

Esant tendencijai, kai studentai gauną išsilavinimą, pagal kurį jie baigę mokslus negali susirasti atitinkamos kvalifikacijos darbo, paskolos mokslui tampa vis labiau rizikingos.

Praėjusį mėnesį departamentas įvedė griežtesnį reguliavimą mokslo įstaigoms, kuris įpareigoja kreipti didesnį dėmesį į studentų paruošimą realiai darbo rinkos paklausai.

Nors univesitetai atlieka pagrindinį vaidmenį ruošiant konkurencingą globaliai darbo jėgą, tačiau kai kurie iš jų skandina studentus skolomis, kurių jie negali išsimokėti mainais į diplomą, kurio jie negali panaudoti pagal paskirtį.