Ukrainos prakeiksmas: kiaulių gripas ar TVF paskolos?

Ukrainos valdžia paskelbė šalyje ypatingąją padėtį ir medicinos ekspertai apibūdina mirusių žmonių autopsijos rezultatus terminais, primenančiais tuos iš Juodosios Mirties laikų 14 a. Venecijoje. Kol visi šaukia apie Kiaulių gripą ir Pasaulio sveikatos organizacija (WHO) skleidžia paniką bei reklamuoja iki galo neišbandytas vakcinas, egzistuoja įrodymai, kad mirtys – dauguma nuo plaučių uždegimo komplikacijų – tai didėjančių tuberkuliozės atvejų pasekmė. Kembridžo universiteto atliktas tyrimas rodo, kad egzistuoja stiprus ryšys tarp tuberkuliozės susirgimų skaičiaus ir itin griežtų Tarptautinio Valiutos Fondo (TVF) reikalavimų išduodamoms paskoloms. Ar Ukrainos “Juodosios Mirties” atvejai susiję su jos paimtomis paskolomis iš TVF?

Kol visas dėmesys sutelktas į nepatvirtintą H1N1 virusą kaip pagrindinį susrigimų bangos ir net kelių mirčių sukelėją visoje Ukrainoje, tik nedaugelis atkreipė dėmesį į poveikį visuomenės sveikatos programoms po to kai Ukraina pasinaudojo TVF paskolomis. Kai visuotinė pasaulinė finansų krizė virto sistemine krize 2008 metų rugsėjį, viena iš labiausiai paliestų šalių pasirodė Ukraina, kur užsienio skolinimas sukūrė neįtikėtino masto spekuliacinį burbulą, kuris sprogdamas su didele galia paliko Ukrainos ekonomiką ir valiutą kristi kaip akmuo.

2008 metų lapkričio mėnesį Ukraina paprašė TVF 16,4 mlrd.$ paskolos. Ši paskola buvo išmokėta dalimis Ukrainos vyriausybei taip užtikrinant, kad šalis laikysis griežtų reikalavimų, nuleidžiamų iš TVF būstinės Vašingtono. Šios paskolos tikslas yra stabilizuoti Ukrainos valiutos kursą ir palaikyti centrinio banko stabilumą, ir ne tam kad padėtų šaliai išgyventi krizę ir padėti ekonomikai. TVF argumentas yra toks, kad kai šalies valiuta stabiliuosis, užsienio invsticijos vėl sugrįš. Tai yra geriausiu atveju tik pasaka. Tuo tarpu TVF griežtai reikalauja mažinti pensijas ir viešasias paslaugas, į kurias įeina ir sveikatos apsauga. Štai tas taškas, kuriame pasirodo TVF suteiktos paskolos ir tuberkuliozės atvejų Ukrainoje padidėjimo sąryšis.

Kembridžo studija rodo saryšį.

Didelio masto tyrimas, atliktas Didžiosios Britanijos žinomo Kembridžo universiteto rodo, kad egzistuoja aiškus sąryšis tarp TVF iškeltų sąlygų ir ryškiai išaugusio tuberkuliozės atvejų skaičiaus. TUberkuliozė aiškiai susijusi su prastomis gyvenimo sąlygomis ir mažomis sveikatos apsaugos priemonėmis šalyje, kas yra būdinga Afrikos ir kai kurių regionų Azijos šalims.

Deivido Stuklerio vadovaujamas tyrimas analizavo tuberkuliozės statistiką 21 šalyje centrinėje ir rytų Europoje, kurioms buvo suteiktos įvairių dydžių TVF paskolos.

Buvo rasta, kad šiose šalyse buvo itin padidėjęs tuberkuliozės atvejų skaičius ir kaip to rezultatas – daugiau mirčių atvejų negu šalyse, kurios neėmė TVF paskolų. Mirtingumas nuo tuberkuliozės prasideda nuo 6 iš 100000 gyventojų, šis santykis pakilo iki 12 iš 100000 iki 2003 metų šalyse, paėmusiose paskolas. Tai dvigubas augimas, tuo tarpu likusiose šalyse šis santykis tik mažėjo.

“Mes nustatėme, kad tuberkuliozės atvejų skaičius krito arba išlikdavo stabilus prieš paimant paskolas iš TVF, ir kildavo po paskolų paėmimo. Tada vėl krisdavo, kai programa baigdavosi,- sakė Stukleris.”

Tyrimo komanda nustatė, kad vidutiniškai mirtingumas išaugdavo 1% kiekvienam 1% paskolos iš TVF padidėjimui ir dar beveik 4% sulig kiekvienais metais, kol TVF keldavo savo sąlaygas.

Tuberkuliozės efektas nebuvo susietas su kitais skolintojais kaip kad Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas, kuris investuoja į rytų Europą.

Kaip pagrindinę padaugėjusių susirgimų priežastį tyrėjai nurodė tai, jog TVF visada reikalauja sumažinti vyriausybės išlaidas, sumažėjęs daktarų vienam gyventojui skaičius ir dvigubai sumažėjęs pacientų, gaunančių tiesioginę priežiūrą skaičius.

Tiesioginė pacientų priežūra yra pagrindinis rekomenduotas Pasaulio sveikatos organizacijos metodas gydant tuberkuliozę, kurio principas yra tai, jog kvalifikuotas personalas prižiūri, jog pacientas visada išgertų savo vaistus. Šis metodas reikalauja nemažai lėšų sveikatos apsaugai.

Tuberkuliozės mirtingumas yra gana didelis, jeigu pacientas negauna reikalingos medicininės priežiūros.

Pats TVF aiškina, kad tuberkuliozės atvejai susiję su Sovietų Sąjungos žlugimų. Bet, jeigu tai būtų tiesa,- sako Stukleris,- panašus efektas turėtų būti visose buvusiose Sovietų Sąjungos šalyse, tačiau pav. Slovėnijoje, kuri niekada neėmė paskolos iš TVF, tuberkuliozės mirtingumas niekada taip ir nepablogėjo.