Studento paskola. Konsolidavimas

Vakarų valstybėse studento paskolos negalima nurašyti paskelbus asmeninį bankrotą, nes tai nenurašoma skola. Egzistuoja tik viena galimybė, kada paskola gali būti nurašoma, tai kai teismui pavyksta įrodyti, jog paskolos studentas nesugebės grąžinti. Norint įrodyti nesugebėjimą grąžinti paskolos teismui tenka įrodyti 3 dalykus:

  1. kad jūsų dabartinėje situacijoje negalite palaikyti minimalių standartų pragyvenimui ir mokėti paskolos įnašų;
  2. jūsų prasta finansinė situacija tikėtina tęsis ilgą laiką;
  3. jūs padarėte viską, kad paskolą galėtumėte grąžinti, bet nepavyko;

Beveik neįmanoma įrodyti nesugebėjimo mokėti paskolos teismui nebent turite neįgalumą ir ši situacija ateityje iš esmės nesikeis.

Paskolos studentui visiškai eliminuoti negalima, bet galima ją konsoliduoti su kitomis mokėtinomis sumomis. Paskolos grąžinimo planas sudaromas taip, kad paskolą pavyktų grąžinti per 3-5 metus. Konsolidavus paskolą sustabdomas antstolių veikimas jūsų turto atžvilgiu ir galimai sumažėja mėnesinės įmokos.