Tarptautinė Kredito Unijų Diena Pasaulyje

Spalio 15 diena – Tartautinė Kredito Unijų Diena. Ši diena nustatoma, kaip trečias spalio ketvirtadienis, kuris vadinamas Tarptautine kredito unijų diena!

Pasaulyje yra daugiau nei 123 milijonai kredito unijų 84-iose šalyse. Pirmoji kredito unija Lietuvoje kredito  pradėjo veiklą 1994 m., padedant Kanados ir JAV tarptautinės plėtros agentūroms.

Kredito unija yra kooperatiniais pagrindais sukurta kredito įstaiga, teikianti paslaugas (kreditus, paskolas, priima indėlius) tik savo nariams. Kredito unijų nariai sudaro bendrą piniginį fondą, iš kurio teikia paskolas vienas kitam, nustatydami palankesnes palūkanų sąlygas. Paskolos išduodamos įvairiems tikslams: būstui remontuoti, verslo pradėjumui ir plėtojimui, statyboms, mokslo reikmėms, atostogoms, žemės ūkio veiklai plėtoti ir pan. Dauguma kredito  išduodamų paskolų skiriamos smulkiajam ir vidutiniam verslui skatinti: pirkti gamybos įrangą, pašarų, trąšų, grūdų, žemės ūkio padargų įsigijimui. Pradedantys verslininkai ima paskolas kavinėms, barams, nedidelėms ar specializuotoms parduotuvėms įrengti.

Kredito unijos steigimą gali inicijuoti fiziniai ir juridiniai asmenys. Uniją steigti turi ne mažiau kaip 5 Lietuvos Respublikos piliečiai fiziniai asmenys. Minimalus kredito unijų narių skaičius – 50.